Kategoria A2

UPRAWNIENIA KATEGORII A2
 • motocykl o mocy nieprzekracającej 35KW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w motocyklu o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla.
 • motocykl trójkołowy o mocy nieprzekraczającej 15 Kw
 • motorower (do 50cm3, do 4KW mocy, do 45km/h)
 • czterokołowiec lekki (masa własna do 350 kg oraz Vmax 45km/h)
Na terytorium Polski: pojazdami wymienionymi wyżej łącznie z odpowiednią przyczepą.

INNE UPRAWNIENIA DLA POJAZDÓW KATEGORII A2
 • prawo jazdy A

WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURS KAT. A2
 • ukończone 18 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej)
 • zdjęcie szt. 1
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pisemna zgoda rodziców (poniżej 18 lat)

ROZPOCZĘCIE KURSU od 2018 nie prowadzimy zapisów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Kodeks Drogowy
 • Pytania testowe egzaminacyjne PWPW (DVD chroniona prawnie PWPW)
 • Poradnik motocyklisty (wersja papierowa)

PLAN KURSU
 • 30 godzin zajęć teoretycznych
 • 20 godzin zajęć praktycznych

   

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
 • dla kursantów Wiraż : 70 pln/godz.
 • dla kursantów z innych ośrodków: 110 pln/ godz.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny możesz zdać w dowolnym WORD w Polsce.
Do zapisanie się na egzamin państwowy niezbędne:

 • ukończony kurs teoretyczny conajmniej w 80%
 • ukończone wszystkie jazdy praktyczne
 • zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny teoretyczny (z zastrzeżeniem kat. A1,A2)
 • zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny praktycny
 • zapłata całości kwoty za kurs jeżeli korzystałeś z rat 0%.
 • opłata za egamin w wysokości 180 zł

ODBIÓR DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Upragniony dokument otrzymujesz we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (czytaj miejsce zameldowania) wydziale komunikacji. Sprawdź czy jest już gotowy.


TERMIN WAŻNOŚCI DOK. PRAWA JAZDY

15 LAT (nie dłużej jednak niż ważność orzeczenia lekarskiego)


GDZIE WAŻNE MOJE POLSKIE PRAWO JAZDY A2
 • Unia Europejska

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
 • nie dotyczyZmień kategorię:

Jaka kategoria Ciebie interesuje?

A AM A1

JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort