Kategoria AM

UPRAWNIENIA KATEGORII AM
 • Motorower, moped -pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
 • Czterokołowiec lekki - to czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h. Na terytorium Polski : pojazdami wymienionymi wyżej, łącznie z odpowiednią przyczepą.

INNE UPRAWNIENIA DLA POJAZDÓW KATEGORII AM w zależności od minimalnego wieku:
 • 14 lat - prawo jazdy kat. AM, albo karta motorowerowa,
 • 16 lat - prawo jazdy kat. A1, B1
 • 18 lat - prawo jazdy kat. A2, B
Osoby które ukończyły 18 lat przed 19.01.2013r. nie potrzebują żadnych dokumentów

WYMAGANIA DO ZAPISANIA NA KURS KAT. AM
 • ukończone 14 lat (można rozpocząć 3 m-ce wcześniej)
 • zdjęcie szt. 1
 • pozytywne orzeczenie lekarskie
 • pisemna zgoda rodziców (poniżej 18 lat)

ROZPOCZĘCIE KURSU od 2018 nie prowadzimy zapisów

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • Kodeks Drogowy
 • Pytania testowe egzaminacyjne PWPW (DVD chroniona prawnie PWPW)
 • Poradnik motocyklisty (wersja papierowa)

PLAN KURSU
 • 10 godzin zajęć teoretycznych
 • 10 godzin zajęć praktycznych

CENA  700 zł

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE
 • dla kursantów Wiraż : 60 pln/godz.
 • dla kursantów z innych ośrodków: 70 pln/ godz.

EGZAMIN PAŃSTWOWY

Egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny możesz zdać w dowolnym WORD w Polsce.
Do zapisanie się na egzamin państwowy niezbędne:

 • ukończony kurs teoretyczny conajmniej w 80%
 • ukończone wszystkie jazdy praktyczne
 • zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny teoretyczny (z zastrzeżeniem kat. A1,A2)
 • zaliczony pozytywnie egzamin wewnętrzny praktycny
 • zapłata całości kwoty za kurs jeżeli korzystałeś z rat 0%.
 • opłata za egamin w wysokości 140 zł

ODBIÓR DOKUMENTU PRAWA JAZDY

Upragniony dokument otrzymujesz we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (czytaj miejsce zameldowania) wydziale komunikacji. Sprawdź czy jest już gotowy.


TERMIN WAŻNOŚCI DOK. PRAWA JAZDY

15 LAT (nie dłużej jednak niż ważność orzeczenia lekarskiego)


GDZIE WAŻNE MOJE POLSKIE PRAWO JAZDY AM
 • Unia Europejska

MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDY
 • nie dotyczyZmień kategorię:

Jaka kategoria Ciebie interesuje?

A A1 A2

JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort