PKK - Profil kursanta

Od 2013r. w celu zapisania się na kurs prawa jazdy dowolnej kategorii trzeba najpierw uzyskać dokument nazywany - profilem kandydata na kierowcę. Uzyskasz go we właściym wydziale komunikacji ze względu na miejsce zamieszkania

Profil kandydata na kierowcę - co to jest ?

Od 19 stycznia 2013 roku, każdy kandydat na kierowcę, przed przystąpieniem do szkolenia czyli przed zapisaniem się na kurs prawa jazdy każdej kategorii musi mieć utworzony tzw. Profil Kandydata na Kierowcę. Dokument ten, otrzymuje się we właściwym Starostwie lub Urzędzie (w stosownym organie wydającym prawa jazdy). Dopiero z takim profilem, kandydat może rozpocząć kurs w Ośrodku Szkolenia Kierowców. Profil kandydata na kierowcę- dlaczego ?

To jest kolejny etap centralizacji państwa polskiego. Nowe przepisy dotyczące szkolenia , egzaminowania oraz sposób zapisu na kursy prawa jazdy są wynikiem Dyrektywy Europejskiej Nr 126/WE/2006. Zatem nie jest winny Sejm, Tusk czy inna organizacja. To polscy podatnicy zdecydowali o tym w pośredni sposób, głosując za wejściem do struktur unijnych. Profil PKK pozwala na dokładną kontrolę osób , które przystępują do kursów prawa jazdy w szkole kierowców. Sprawdzane jest np. sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, zaległe mandaty poza Polską czy wreszcie robienie kursów w kilku ośrodkach jednocześnie.

Profil kandydata na kierowcę - jak uzyskać ?

Niezbędne dokumenty , które trzeba przedłożyć w urzędzie:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, lewy profil, odkryte lewe ucho, kolor
 • w przypadku posiadania prawa jazdy innej kategorii wymagana jest kopia i wgląd do oryginału
 • orzeczenie lekarskie
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego)
 • ksero dowodów osobistych obojga rodziców w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia lub obecność jednego z rodziców z dowodem osobistym
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia


Po skompletowaniu tych dokumentów, udajemy się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu, stosownie do stałego miejsca zameldowania, gdzie składamy w/w. dokumenty. Urząd ma obowiązek wydać dokument PKK w ciągu dwóch dni.

 

UWAGA !!!

Załatwimy to za ciebie. Nie musisz tracić swojego czasu . Przyjdź do nas z dokumentami wymienionymi poniżej, resztę załatwimy na miejscu.

Potrzebne dokumenty jeżeli nam zlecisz przygotowanie PKK:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • dokument prawa jazdy – jeżeli posiadasz
 • orzeczenie lekarskie (lekarz przyjmuje w naszej siedzibie we wtorki od 16.00)
 • orzeczenie psychologiczne (dot. kursu ciężarowego i autobusowego)
 • ksero dowodów osobistych obojga opiekunów prawnych (najczęściej to rodzice) w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia

Procedura Urzędu Miasta Kwidzyn w sprawie sposobu wydawania dokumentu prawa jazdy.

… i gotowe. W dowolny poniedziałek rozpoczynasz upragniony kurs.

Opłata dla urzędu za pełnomocnictwo wynosi 17 PLN

JoomShaper
bft türkiyenice türkiyebodrum escort